Miljö & kvalitet | Björk & Magnusson

Miljö & kvalitet

Den genomgripande principen, för oss som för andra företag som vill vara del i framtidens näringsliv, är att minimera påverkan på vår gemensamma miljö.

Transporter – är en stor del av miljöpåverkan. Därför är vår strävan är att minimera våra utsläpp och vårt användande av icke förnyelsebara bränslen. Rent operativt handlar detta om att byta till mindre skadliga bränslen, nyttja mindre bilar, planera distributionen, öka samlastningar samt använda externa transportörer med miljöprogram.

Förpackningar – skall i så stor omfattning som möjligt vara förnyelsebara, återvinningsbara eller återanvändningsbara. Detta enligt kretsloppsprincipen om att allt material skall vara återvinningsbart eller möjligt att omhänderta.

Energi & processer – vi strävar efter att effektivisera energihushållningen, vattenåtgången. Miljökonsekvenser är en viktig del i utvärderingen av framtida investeringar.

Krav på omvärlden/ leverantörer – våra leverantörer skall arbeta med samma mål som vi dvs att sträva efter en minimal påverkan på vår miljö.

Relationer & kommunikation – vi strävar efter öppna och goda relationer i miljöarbetet med myndigheter, kunder samt leverantörer. I detta innefattas även att vara mottaglig och lyhörd för förändringar.

Kvalitetspolicy
Björk & Magnusson AB skall tillhandahålla och leverera produkter av sådan kvalitet att dessa helt tillgodoser och stämmer överens med kundens önskemål och förväntningar.

  • Målet med nöjda kunder skall uppnås genom:
  • Leveranssäkerhet
  • Jämn kvalitet
  • Hög servicegrad
  • Brett sortiment till konkurrenskraftiga priser
  • Fokus på kunden som alltid står i centrum