Du når oss alltid på 042-38 55 55 | order@bjork-magnusson.se

Nytt samarbete har inletts med Mostorps gård.

Gårdsslakteri i Halmstad

All slakt sker i vårt eget slakteri utanför Halmstad. Våra egna djur promenerar från sin trygga miljö rakt in i slakteriet. De korta avstånden minskar stressen vilket är klart bättre för djuren men ger oss även ett bättre kött.

Köttet hängmöras på gammaldags vis, i kontrollerat klimat, i cirka 14 dagar. Köttet får då en långsammare mörningsprocess och högre vätskeförlust än vid konventionell slakt. Djuren blir aldrig äldre än 20 månader vilket också garanterar en mör kvalitetsupplevelse.

På Mostorps Gård är vi stolta över att vi bibehåller den gamla hantverkstradition av slakt under lugna förhållanden och med en långsam hängmörning för att erhålla ett gott och mört kött.

Vårt gårdslakteri är modernt med all möjlig utrustning och stora rymliga kylar. Nedkylningen av djuren sker långsamt för att få ett så bra kött som möjligt. Mostorps kött är hängmörat på gammaldags vis och alltid av ungdjur. Efter att köttet mörats styckas det anatomiskt och vakuumförpackas. En del av köttet som säljs i gårdsbutiken hängmöras ytterligare en tid innan det är moget att sälja.

Mostorps kött säljs i gårdsbutiken samt i några livsmedelsbutiker i Halmstad, Falkenberg och Varberg.

Slakteri utanför Halmstad – Mostorps Gård (mostorpsgard.se)