Du når oss alltid på 042-38 55 55 | order@bjork-magnusson.se

Laxen produceras på Island, odlingen är helt Co2 neutral på grund av att man använder de varma källorna till att föda upp smolten. I och med dessa förutsättningar kan fisken växa

sig större än normalt innan man sätter ut laxen i kassarna. Normalt smolt sätts ut vid
100-150 g. ARCTIC SALMON sätts ut när de väger 300-400 g och då slipper man använda
antibiotika. Laxen är helt befriad från tillsatser, antibiotika, kemikalier och avlusningsmedel
eftersom foder, miljön och förutsättningarna är helt exceptionella. Fodret, ECO foder,
innehåller enbart fiskmjöl och fiskolja från hållbara bestånd i Nordatlanten.

Arctic Salmon fileas för hand efter beställning
för mer information kontakta er säljare 042-385555
eller klicka på Loggan här under.

arctic salmon