Du når oss alltid på 042-38 55 55 | order@bjork-magnusson.se

Ett forskningsprojekt gällande hummerodling har startats upp i Bohuslän. Målet med projektet är att se om hummerodling är möjligt i Sverige ur ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart perspektiv. Ett annat syfte bakom projektet är att öppna upp för satsningar på marint vattenbruk. 

– Redan till våren hoppas vi att det finns en massa små humrar på Kristineberg som ska användas i projektet, säger Susanne Eriksson, docent vid institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet och verksam på Lovens centrum i Fiskebäckskil.   Hummer dk