Du når oss alltid på 042-38 55 55 | order@bjork-magnusson.se

Under historiens gång har många människor haft en avog inställning till makrillen som under vissa tider ansågs vara oätbar! En annan gammal tro säger att makrillen var asätare. Man trodde att den livnärde sig på lik från drunknade sjömän och att den anföll människor som föll i havet. Fisken slängdes snabbt tillbaka i havet! Nu har vi blivit mer förnuftiga och den första vårmakrillen anses vara en delikatess!

Makrill

www.svenskfisk.se