Mycket stolta över att fått utmärkelsen Högsta kreditklass

Från https://upplysningar.syna.se/
”Vår kreditklassning bygger på en avgörande faktor: Verkligheten.”

Ekonomi