Du når oss alltid på 042-38 55 55 | order@bjork-magnusson.se

Lax loin från Norge

Varje lax som används till Frōyas tillverkning av Lax loin är handplockad och individuellt valda, utifrån storlek och högsta kvalité.

Endast de bästa, benfria styckningsdelar av laxen (back loin) används.

Från det att loinen skurits bort från fisken förpackas den inom 2-4 timmar, för maximal färskhet och smak.

http://www.froyas.com