Du når oss alltid på 042-38 55 55 | order@bjork-magnusson.se

Naturkött® nötkött från Sydamerika och lammkött från Nya Zeeland kommer från frigående djur, som strövar fritt på öppna betesmarker och äter gräs större delen av året. Naturkött® har hög säkerställd kvalitet. För oss betyder det en hög och jämn ätkvalitet, god omsorg om djuren och trygghet för dig som konsument.

Klicka på loggan för att se våra erbjudan:

naturkött