Du når oss alltid på 042-38 55 55 | order@bjork-magnusson.se

Under morgondagen kommer ni att kunna hitta vår nya folder med erbjudan som gäller under hela månaden,
foldern kommer att skickas ut dagarna innan den börjar gälla och kommer att innehålla kampanjer, information om produkter & nyheter men även reportage om våra kunder och naturligt vis lite saker som händer på Björk & Magnusson.
Glad sommar.

Björkbladet juni