Du når oss alltid på 042-38 55 55 | order@bjork-magnusson.se

Nu öppnar vi för leveranser på lördagarna igen.

Den 19 mars tog vi ett beslut som påverkade många men som vi fick stor förståelse för.
Covid-19 slog till och alla blev tagna på sängen, vi slutade att leverera lördagar för att fokusera på att hålla den högsta
leveranssäkerheten och bästa servicen måndag – fredag.

Nu lite mer än 2 månader senare är det inte över, vi lever fortfarande med en osäkerhet,
men vi känner oss så pass trygga med vår leveranssäkerhet att vi kommer att öppna upp för leveranser
på lördagar igen från lördagen den 30/5.

Lördagsleveranser gäller alla vanliga lördagar (ej röda lördagar) och orderstopp är 23,00.
Riktlinjer för vad som mer gäller på lördagar kommer på mail under onsdagen den 27 maj 2020

Om mer information efterfrågas vänligen kontakta oss på Björk & Magnusson.

follow us on instagram and facebook