Du når oss alltid på 042-38 55 55 | order@bjork-magnusson.se

Då läget har förändrats till det sämre gällande Covid-19 återgår vi till den handlingsplan som vi hade vid utbrottet i mars.
Detta innebär att vi kommer ta till alla åtgärder för att säkerställa att alla leveranser sker på så säkert sätt för båda kunder och vår personal.

För er kunder innebär detta att vi inte kommer att bära in varorna i köket utan lämna det på avtalad plats utanför er verksamhet.

Tillsammans fixar vi detta.

Vi förstår att både oro och osäkerhet är stor under rådande omständigheter – om mer information efterfrågas vänligen kontakta oss på Björk & Magnusson.

Med vänliga hälsningar
Johan Tallberg
Inköp & försäljningsansvarig

För att se handlingsplan klicka på länken:
Kundinformation Covid-19 2020-03-14d