Du når oss alltid på 042-38 55 55 | order@bjork-magnusson.se

Kungskrabba/Kamtjatkakrabba (Paralithodes camtschaticus)

Är en av de största krabborna och kan väga över 14 kg.
Bredden från över ryggskölden kan mäta över 40cm och benen kan bli över 1 meter långa.
Kungskrabbans ben anses som en delikatess och den fiskas flitigt.
Den är dock inte hotad av utrotning, utan har snarare exploderat i antal sedan de planterades ut av ryssarna under 1960-talet utanför Murmansk. Kungskrabban, som är all ätare, är mycket snabbväxande och kan konkurrera ut andra arter där den breder ut sig.
Arten har från utplanteringen i Murmansk spridit sig längs kusten till norska Lofoten.
Längre söderut ner mot västkusten är salthalten i vattnet för låg vilket gör det omöjligt för krabban att föröka sig.
Den lever på ett vattendjup som varierar mellan 0 och 1000 meter.
Dess ursprungliga utbredningsområde är norra Stilla havet, speciellt utanför Japan och Alaska.
Kungskrabban är nära släkt med eremitkräftor och trollkrabbor

Naturligtvis finns denna krabba att
köpa hos oss på Björk & Magnusson
Levande vikt c:a 3-4kg/st (Art 21125)
Frysta kokta ben (Art 21104)
Frysta råa ben (Art 21119)