Du når oss alltid på 042-38 55 55 | order@bjork-magnusson.se

ÅRETS KOCK – EN SUCCÉHISTORIA

Tävlingen Årets Kock startades 1983 av de svenska mejeriföretagens branschorganisation Svensk Mjölk tillsammans med Gastronomiska Akademien och med stöd av Tore Wretman. Tidigt förstod man att detta var en given kulinarisk succé, som skulle lyfta kockyrkets status och även det skandinaviska kökets renommé.

I dag kommer journalister och utländska kockar till Sverige för att lära sig mer om och inspireras av det nya svenska köket. Det skrivs i inhemsk och utländsk press om det svenska matundret. Satsningen på Sverige som Europas nya matland har inletts.

www.aretskock.se