Du når oss alltid på 042-38 55 55 | order@bjork-magnusson.se

Únder tisdag anländer den första Spanska makrillen (art 00401) till oss.
Och snart därefter kommer även den Svenska makrillen.

Makrill