Du når oss alltid på 042-38 55 55 | order@bjork-magnusson.se

Stenbiten (Cyclopterus lumpus) har kommit till sundet.
Idag kom den första sändningen av stenbit till oss, denna delikatess fiskas
främst för sin rom, men är även fantastisk god att tillaga eller röka.
Sjuryggen är en knubbig, långsamsimmande fisk. Hanen som kallas stenbit är mörkare än honan och under
leken går hans färger i rött, medan honan som kallas kvabbso skiftar i blått.
Bukfenorna är omvandlade till en stor sugskiva som bland annat används av hanen då han vaktar äggen.
Sjuryggen leker under vintern, och honan kan då lägga 300 000 ägg i en hög på botten.