Du når oss alltid på 042-38 55 55 | order@bjork-magnusson.se

I dag fick vi in en laddning med fantastiskt fin Sikrom från Kalix,
detta är inget som är vanligt i Sverige

Sikrom
Coregonus lavaretus

Sikrom fiskas från södra Västerbotten upp till östra Norrbotten under perioden sep-nov. Sikrommen är gul i färgen, romkornen är större än löjromskornen men i övrigt ingen smakskillnad.  Fångstområde FAO 27.

Viltpoolens sikrom är fiskad utanför Junkön i Luleå.

Det är två på ön bofasta kusiner som i andra generationen lever av vad havet kan ge,  fem veckor varje höst trålar de siklöja och utvinner den åtråvärda kalixrommen, det fiskas även mindre del sik som det då tas tillvara sikrom från.  Resten av året fiskas det lax, strömming, sik och havsöring.  Beredningen av rommen görs även den ute på ön inom familjen.

Under slutet av den senaste istiden skapade en jättelik isälv de avlagringar av sandig morän som sträcker sig från Heden i Boden via Kallax och ända ut till Skvalpen i yttersta delen av Luleå skärgård. I det första tusentalets början kunde befolkningen här uppe se de första vågbrotten från det som idag är Junkön, i Luleå skärgård.

Junköns natur består till stor del av skog och sand. Den ena halvan av ön är mer eller mindre skogbeklädd och den andra halvan består helt av sand. Här finns även en del myrar och en tjärn. På de vita sandstränderna växer saltarv. En gurkdoftande ört som färsk, syrad eller förvälld är mycket god till fisk och rom.

sikrom svensk