Du når oss alltid på 042-38 55 55 | order@bjork-magnusson.se

North Trade har, och har alltid haft, ambitionen att erbjuda produkter som produceras med hänsyn till såväl djur som miljö. Riktlinjer för hur vi bedriver detta arbete finns angivet i vår CSR policy, där såväl existerande krav som ännu inte uppnådda mål beskrivs.

Vår ledstjärna när det gäller arbetet med djuromsorg är de ”fem friheterna”:
1. Frihet från hunger och törst – genom tillgång till färskt vatten och en kost som ger energi och god hälsa.
2. Frihet från obehag – genom att tillhandahålla rätt miljö inklusive regn- och vindskydd och en bekväm viloplats.
3. Frihet från smärta, skada eller sjukdom – genom förebyggande åtgärder eller snabb diagnostisering och behandling.
4. Frihet att uppvisa normalt beteende – genom att erbjuda tillräckligt med yta, rätt faciliteter och sällskap med andra djur av samma art.
5. Frihet från rädsla och plåga – genom att säkerställa förhållanden och behandling som syftar till att mentalt lidande undviks.

Klicka på grisen för mer information: