Du når oss alltid på 042-38 55 55 | order@bjork-magnusson.se

Det bästa av det bästa Chosen by Farmers Carefully Selected. Vi Strävar efter att erbjuda det allra bästa. Oavsett varifrån i världen du väljer att köpa ditt kött är det i slutänden bonden och dennes omsorg om djur och natur som skapar det… där lilla extra som ger ett högkvalitativt kött med smakupplevelser utöver det vanliga. Vi har därför tillsammans med några av våra utvalda bönder och uppfödare i världen omsorgsfullt valt det bästa av det bästa. Det handlar helt enkelt om kött utvalt av bönder och uppfödare runt om i världen, som är stolta över sitt kall och gärna bjuder på sig själva och visar upp sin verksamhet.

 

https://bjork-magnusson.se/wp-content/uploads/2013/02/Chosen-By-Farmers-1.pdf
http://www.annerstedt.se/images/stories/annerstedt/pdf/au-a4-folder-low.pdf
http://www.annerstedt.se/images/stories/annerstedt/pdf/nz-a4-folder-low.pdf